Visit Panel

Visit Panel

Visit Panel

Page Info

Mambo muhimu ya kuzingatia wakati wa kutumia mfumo huu
Ili uweze kutumia vyema FAMS hakikisha kuwa
 1. Kila mwanafunzi unayepokea malipo yake ana akaunti ya
     mlipa ada. 
 2. Hakuna malipo yanafanyika bila uwepo wa vielelezo vya
     malipo kama vile risiti za benki nakadharika
 3. Unatumia Email na password uliopewa kila unapoingia
      kwenye mfumo huu
4. Unajua unachokifanya kwenye mfumo. Ni vizuri kuuliza   
     pale usipopaelewa vyema, ni hatari sana kufanya jambo
     usilolijua vyema.

Designed and Developed by Huduma Service Innovators, in collaboration with 

Western Tanganyika College (c) 2021, All wrights reserved